Selecteer een pagina

“If every woman on the planet was raised knowing that she and her body can be trusted, and that she and her body are sacred and whole, we would have a very different world.”  – Kate Northrup

Deze woorden zijn de optelsom van mijn missie.

Mijn werk gaat over het bekrachtigen van vrouwen. Ik wens dat jij meer liefde, levensvreugde, wijsheid, positieve gezondheid en innerlijke vrede gaat ervaren. Dat je jouw vruchtbaarheid, wijsheid en kracht met plezier kunt léven.  

Voor mij begint een gezonde samenleving bij de start van ieder mensenleven. Bij het vertrouwen dat vrouwen in het lichaam hebben dat hun kind draagt. Bij hun eigen vrouwelijkheid. Ik help jullie om optimaal gezond te zijn. Voordat je zwanger wordt, terwijl je zwanger bent, tijdens de bevalling en daarna als moeder. Jij bent de spil van je gezin. Als het met jou goed gaat, gaat het met iedereen om je heen beter. Wist je dat?

Vrouwelijke Kracht.

Ik heb me niet altijd goed gevoeld bij het hebben van een vrouwelijk lichaam. Sterker nog. Als je het me had gevraagd op mijn tiende had ik je gezegd dat ik liever een jongetje was. 

En in mijn pubertijd had ik je verteld dat jonge vrouwen de engste mensen op aarde zijn, en de gemeenste. 

Als studente had ik je verteld dat mijn lijf verre van perfect was. Laat staan ‘vrouwelijk’. 

De belangrijkste omslag hierin kwam met de komst van een man in mijn leven, die tot op de dag van vandaag, en hopelijk nog heel lang, mijn lichaam bewondert, koestert en ervan geniet.
Als iemand je heel vaak vertelt hoe mooi je bent, ga je het vanzelf een keer geloven.
Of op z’n minst onderzoeken waarom je het eerst niet kon geloven. 

Ik groeide op in een gezin waarin het lichaam een vanzelfsprekende waarde had. Er werd niet moeilijk over gedaan. Maar het werd ook niet echt ‘gevierd’. Fysieke talenten werden benut, fysiek ongemak genegeerd, of als iets dat erbij hoorde genomen voor wat het was. 

Zelfvertrouwen ontstond door het vertrouwen dat wij als kinderen van onze ouders kregen. Wij konden vrij rondscharrelen, en speelden regelmatig zonder enig toezicht. Wij gingen zelfstandig met de trein vanuit Zeist naar Den Haag of Amsterdam. Er werd nooit gezegd dat je niet met vreemde mensen mocht praten. “Gebruik je gezonde verstand” zeiden mijn ouders nuchter, “daar heb je genoeg van.”

Die vanzelfsprekende nuchterheid kwam soms samen met naïviteit. Toch ben ik er van overtuigd dat het juist die naïviteit was die me enkele keren uit benarde situaties redde, samen met het ‘gezonde verstand’ 😉 En de diepe overtuiging, dat mijn lijf bijzonder en goed was. Dat ik daarover mocht beschikken. Dat het niet voor iedereen toegankelijk was. Grappig genoeg zat onder de bewuste aangeleerde aversie tegen ‘vrouw-zijn’ en de onzekerheid over mijn eigen schoonheid, dus toch een intuïtief vertrouwen in mijn eigen lichaam. 

 

Wanneer kwam ik hier achter?  Toen ik moeder werd. 

 

Het was geen geplande zwangerschap. En fysiek was het geen eenvoudige tijd. Maar dat had meer te maken met de absurde werktijden en psychische ontwikkeling waar ik doorheen ging, dan met de zwangerschap alleen. Het was niet niks schijnbaar voor deze vrouwelijke geest om in korte tijd zwanger te worden, te gaan trouwen en te starten met een nieuwe studie, terwijl het dagelijkse werk met avond en nachtdiensten in het ziekenhuis gewoon doorging. 

Wat ik in deze zwangerschap – en later bij de komst van nr 2 en 3 ontdekte – was dat er een hoop mythes zijn over het vrouwenlichaam en hoe wij kunnen  bevallen. En dat een belangrijke mythe die onze maatschappij in stand probeert te houden, de mythe van het vrouwelijke lijden is. 

“Zwanger zijn is zwaar. Bevallen een hel. Het moederschap geploeter.”  Geen wonder dat meer dan 30% van de vrouwen geen lol beleeft aan sex! 

De grootste zegen die mijn moeder aan me heeft gegeven is dat zij mij in vol vertrouwen heeft ontvangen, gedragen en gebaard. Het vertrouwen dat zij in de natuur, en daarmee in haar lichaam heeft, gaf zij door vanaf de allereerste celdeling die ik meemaakte. Natuurlijk kende dit vertrouwen ook zwakkere plekken, en had mijn moeder ook te maken met de mythe die ik hierboven noemde.  Maar haar nuchtere ‘met gezond verstand’ – mentaliteit kwam ook nu weer goed van pas en voerde de boventoon. 

 Mijn lichaam wist toen het zover was wat het moest doen. Mijn geest had ik met de nodige training leren beheersen, anders was ik misschien toch nog in ‘de mythe’ gaan geloven. 

Zo kwamen mijn zoons, zonder al te veel problemen, thuis ter wereld. Werden zij in liefde ontvangen. Begon het overdragen van zelfvertrouwen al tijdens hun leven in de baarmoeder. En is ‘met gezond verstand’ ook in dit gezin een gevleugeld begrip geworden. 

Helaas zie ik om me heen dat het niet bij alle vrouwen zo gaat. Als 1:6 vrouwen ontevreden terugkijkt op de bevalling en 1:10 een postnatale depressie ontwikkelt, dan moet er iets aan de hand zijn dat vraagt om verandering. 

Using the Future to Innovate the Present

Afgelopen maand was ik te gast op de Hanze Hogeschool in Groningen in het Futures Litteracy KnowLab. Hier leerde ik iets heel bijzonders over verandering. 

Willen wij de toekomst die wij denken dat er staat te gebeuren? Of een gewenste toekomst?
Wat staat ons in het Nu te doen, als wij willen toe gaan leven naar een gezondere samenleving ?

De conclusie die ik in het KnowLab trok was de volgende:

Pas als wij de mythe herschrijven en tot een nieuw wereldbeeld komen, kunnen wij de systemen creëren die werkelijk bijdragen aan de creatie van onze gewenste toekomst. 

Als mijn wens is een wereld waarin vrouwen geloven in de kracht van hun lichaam. Waarin zij geloven in de heiligheid en schoonheid van dat lichaam. Waarin iedereen doordrongen is van de waarde van dit prachtige vrouwenlichaam.
Dan begint mijn missie bij het herschrijven van de mythe. Collectief, door bijvoorbeeld met De Geboortenis een Symposium te organiseren.  1 op 1 in mijn praktijk.  En misschien wel vandaag bij Jou! 

Heb jij een kinderwens? Heb je het gevoel dat je echt kunt vertrouwen op je lichaam en dat je spoedig zwanger zult worden? Dan hoor ik heel graag van je, wat jou heeft geholpen om dat vertrouwen te genereren. 

Hoe bereid jij je voor op de zwangerschap? 

Wat helpt jou om je lichaam en jouw vrouwelijkheid te vieren?

Hoe beleef jij je vruchtbaarheid en cyclus?

En wat gaat er door je heen als je dit leest en beseft dat je twijfelt?

Leef je al langer met een kinderwens en voelt het alsof je lichaam je in de steek heeft gelaten ? 

Kan het zijn dat je bent gaan geloven in De Mythe

 

Ik wil je uitnodigen om een stapje terug te zetten, wat afstand te nemen van jouw situatie. En heel voorzichtig te kijken naar de verhalen die je jezelf en de mensen om je heen vertelt. 

Wat verandert er in je huidige situatie als je deze verhalen zou kunnen herschrijven? 

Hoe zou het zijn als je daar eens met iemand over zou kunnen praten?

Komende tijd heb ik ruimte gemaakt voor gratis coach gesprekken van 15 minuten
Laten we samen kijken wat jij nodig hebt om jouw verhaal te kunnen herschrijven.
Om de vruchtbaarheid te creeëren, te voelen en te leven die voor jou mogelijk is.

GRATIS! Omdat ik nieuwsgierig ben naar jou. Omdat ik weet dat ik je kan helpen.
Omdat de eerste stap vaak het lastigste is. En de grootste impact heeft. 

Je ontvangt het werkblad  Fertility Checklist waarmee je je kunt voorbereiden op ons gesprek.

Dit is al een cadeau op zich. Een Ontdekkingstocht naar Optimale Vruchtbaarheid waar je heel aantrekkelijk van wordt!

Meld je aan, dan is de Fertility Checklist ontdekkingstocht voor jou en maak je kans op een gratis coaching gesprek. 

 

Je kent nu mijn Missie. Ik lees hieronder heel graag de jouwe!

De Ontdekkingstocht naar Optimale Vruchtbaarheid waar je heel aantrekkelijk van wordt!